• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ampere-hour capacity
  capacity
  charge
  sự tích tụ điện lượng
  charge buildup
  điện lượng ắcqui
  battery charge
  electrical charge
  electricity
  energy output
  output
  tổng điện lượng
  gross output
  tổng điện lượng
  total output
  điện lượng bảo đảm năm
  annual firm output
  điện lượng bơm tích năng
  pumped storage pumping output
  điện lượng dùng được
  available output
  điện lượng không đảm bảo
  non firm output
  điện lượng năm
  annual output
  điện lượng ngày
  daily output
  điện lượng siêu phụ tải
  overload output
  điện lượng tại thanh cái
  brut output
  điện lượng tháng
  monthly output
  điện lượng trung bình năm
  average output
  điện lượng đảm bảo
  firm output
  điện lượng đảm bảo
  firm power output
  điện lượng đảm bảo
  guaranteed output
  điện lượng đảm bảo
  primary output
  output power
  power production
  quantity of charge
  quantity of electricity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X