• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  detecting diode
  detector diode

  Giải thích VN: Điôt chỉnh lưu nhỏ dùng trong mạch tách sóng [[:]] tầng tách sóng dùng linh kiện ban dẫn điện làm tầng chỉnh lưu tín hiệu cao [[tầng. ]]

  đi-ốt tách sóng rào Schottky
  Schottky barrier detector diode
  đi-ốt tách sóng silic
  silicon detector diode
  đi-ốt tách sóng tiếp điểm
  point contact detector diode

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X