• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  estimate
  sự ước tính giá thành
  cost estimate
  sự ước tính bộ
  preliminary estimate
  ước tính chung
  general estimate
  ước tính về tiến độ
  progress estimate
  evaluate
  evaluation
  giá trị ước tính
  evaluation value
  reckon

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  compute
  estimate
  giá trị ước tính
  estimate value
  sai sót ước tính
  estimate error
  sổ ước tính
  book of estimate
  sự ước tính chi tiêu
  spending estimate
  sự ước tính phí tổn
  cost estimate
  sự ước tính tạm thời, thử
  tentative estimate
  tổng số tổn thất ước tính
  estimate amount of damage
  tổng ước tính
  general estimate
  trọng lượng ước tính
  estimate tare
  ước tính kế hoạch
  planning estimate
  ước tính kế toán
  accounting estimate
  ước tính phân tích
  analytical estimate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X