• Thông dụng

  Swell (nói về bụng).
  Uống nhiều nước quá ễnh bụng
  To have a swelling belly for having drunk too munch water.
  (đùa) Be big with child.
  Con mới một tuổi đã ễnh bụng ra rồi
  To be already big with child while the baby one has previously had is hardly one.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X