• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  trap

  Giải thích VN: Một hệ thống ống nước được thiết kế để ngăn luồng không khí hay các khí; một chỗ uốn trong ống chứa đầy nước tạo ra sự bịt [[kín. ]]

  Giải thích EN: A plumbing fixture designed to prevent the flow of air and gasses; a bend in the pipe stays full of water creating the seal.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  running trap
  siphon
  siphon pipe
  syphon
  U-tube

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X