• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  conductor pipe

  Giải thích VN: Một ống được chế tạo để thoát nước mưa trên mái nhà một cách hiệu quả. Ống thường được làm bằng kim [[loại. ]]

  Giải thích EN: A pipe fabricated so that rain water effectively drains off the roof of a building, usually of metal content.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bucket-pump
  conduit
  ống dẫn nước thải
  sewage conduit
  dale
  headrace
  incrustation
  penstock pipe
  water channel
  water conduit
  water line
  ống dẫn nước chịu áp
  pumped water line
  đường ống dẫn nước lạnh
  chilled-water line
  water pipe
  ống dẫn nước làm lạnh
  cooling water pipe
  ống dẫn nước lạnh
  cold-water pipe
  ống dẫn nước nóng
  hot water pipe
  sự tắc ống dẫn nước
  stoppage of a water pipe
  đường ống dẫn nước lạnh
  chilled-water pipe
  đường ống dẫn nước lạnh
  chilled-water pipe [piping]
  water piping
  ống dẫn nước nóng
  hot water piping
  đường ống dẫn nước giải nhiệt
  cooling water piping
  đường ống dẫn nước lạnh
  chilled-water piping
  water service pipe
  water service pipe (entering building)
  water tube
  water tunnel
  water-pipe
  ống dẫn nước làm lạnh
  cooling water pipe
  ống dẫn nước lạnh
  cold-water pipe
  ống dẫn nước nóng
  hot water pipe
  sự tắc ống dẫn nước
  stoppage of a water pipe
  đường ống dẫn nước lạnh
  chilled-water pipe
  đường ống dẫn nước lạnh
  chilled-water pipe [piping]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X