• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  stress
  tenxơ ứng suất hướng
  directional stress tensor
  ứng suất co (do hệ số giãn nở khác nhau)
  shrinkage stress
  ứng suất bản
  basic stress
  ứng suất hiệu
  effective stress
  ứng suất hiệu quả
  effective stress
  ứng suất học
  mechanical stress
  ứng suất ích
  effective stress
  ứng suất co ngót
  shrinkage stress
  ứng suất sở
  basic stress
  ứng suất cố định
  steady stress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X