• Thông dụng

  Diminish, Decrease; become more compact.
  Nước dùng sơi mãi đã ngót nhiều
  The bouillon considerably diminished from boiling for a long time.
  Dưa cải muối đã ngót
  The sour cabbage has become more compact.
  Nearly, a litter less than.
  Mỗi ngày đi làm đạp xe ngót hai mươi ki-lô-mét
  To cycle nearly twenty kilometres to work everyday.
  Ngon ngót láy ý giảm
  Up to something like.
  Đi nữa ngày ngon ngót ba chục ki-lô-mét
  To cover something like thirty kolometres in hafl a day.

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  sweet

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  contractancy
  contraction
  co ngót
  contraction, shrinkage
  co ngót thường xuyên
  permanent contraction
  hệ số co (ngót)
  coefficient of contraction
  hệ số co (ngót)
  contraction coefficient
  hệ số co ngót
  coefficient (ofcontraction)
  khe cao ngót
  contraction joint
  khe co ngót
  contraction joint
  khe co ngót (phòng nứt)
  contraction joint
  khe co ngót ngang
  transverse contraction joint
  nứt do co ngót
  contraction crack
  sự co ngót bổ sung
  after contraction
  sự co ngót thể tích
  volumetric contraction
  sự co ngót thêm
  after contraction
  sự co ngót thường xuyên
  permanent contraction
  sự co ngót về sau
  after contraction
  sự co đột ngột
  sudden contraction
  sự co đột ngột của tiết diện ngang
  sudden contraction of cross section
  sự nén đột ngột
  sudden contraction
  tỷ lệ co ngót
  contraction rule
  vết nứt do co ngót
  contraction crack
  contractor
  shrink
  chống co ngót
  shrink-resistance
  co ngót do lạnh
  chilling shrink
  khô ngót do bảo quản
  holding shrink
  lỗ rỗ do co ngót
  shrink hole
  ống co ngót nóng
  heat-shrink tube
  tổn thất khô ngót tổng
  total shrink
  đậu ngót
  shrink head
  drop

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  saccharine
  sugary
  sweet
  anh đào ngọt
  sweet cherry
  bánh ngọt
  sweet roll
  bánh quy hơi ngọt
  semi-sweet biscuit
  bánh quy ngọt
  sweet biscuit
  nước ngọt
  sweet- water fish
  chất ngọt
  sweet stuff
  dầu ngọt
  sweet rendering
  dịch ngâm ngọt
  sweet mash
  nước ngọt
  sweet-water
  nước sốt chua ngọt
  sweet-sour sauce
  rượu ngọt
  sweet wort
  sâm banh ngọt
  sweet champagne
  socola ngọt
  sweet chocolate
  sự ướp muối thịt ướt ngọt
  sweet pickle cure
  súp ngọt
  sweet soup
  vị ngọt đắng
  bitter-sweet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X