• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bending stress
  ứng suất uốn ngang
  cross-bending stress
  ứng suất uốn quá mức
  excessive bending stress
  ứng suất uốn ray
  rail-bending stress
  ứng suất uốn thăng giáng
  fluctuating bending stress
  buckling stress
  flexural stress
  ứng suất uốn cho phép
  allowable flexural stress
  ứng suất uốn lặp
  repeated flexural stress
  ứng suất uốn theo chu kỳ
  repeated flexural stress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X