• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  screw wheel
  spiral wheel
  worm gear
  cặp bánh vít
  worm gear pair
  dầu bánh vít tận
  worm gear oil
  máy mài bánh vít
  worm gear grinding machine
  máy phay bánh vít
  worm gear milling machine
  máy phay lăn bánh vít
  worm gear hobbing machine
  sự cắt lăn bằng bánh vít
  worm gear hobbing
  thiết bị thử bánh vít
  worm gear testing machine
  truyền động bánh vít globoit
  globoidal worm gear
  truyền động bánh vít lõm
  globoidal worm gear
  worm wheel
  máy cắt bánh vít
  worm wheel generating machine
  máy phay lăn bánh vít
  worm wheel hopping machine
  sự cắt bánh vít
  worm wheel cutting

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X