• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  rain clutter
  rain gage
  tipping-bucket rain gauge

  Giải thích VN: Để đo lượng mưa người ta hứng nước rơI xuống vào một bình trống rồi đo độ cao của bình đó, tương ứng với lượng nước [[rơi. ]]

  Giải thích EN: A recording rain gauge that empties itself by tipping after filling to a set level and then rights itself; each tip is recorded and the total number of tips corresponds to the amount of precipitation.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X