• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  water-sealed holder

  Giải thích VN: Một bình chứa khí áp suất thấp các phần hình trụ thu gọn trong một thùng chứa [[nước. ]]

  Giải thích EN: A low-pressure gas holder having cylindrical sections that telescope into a tank of water.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X