• Thông dụng

  Tính từ

  Average
  thu nhập bình quân
  the average income
  bình quân mỗi hecta thu hoạch mười tấn thóc
  on an average, the per ha yield is ten tons of paddy
  chủ nghĩa bình quân
  egalitarism
  chủ nghĩa bình quân trái với nguyên tắc phân phối hội chủ nghĩa
  egalitarism clashes with the socialist principle of distribution of wealth

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mean

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  level
  bình quân phí bảo hiểm
  level premium
  mean

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X