• Thông dụng

  Danh từ (dùng làm phần phụ trong câu)

  Lifetime
  bình sinh Hồ Chủ tịch người rất giản dị
  all through his lifetime, President Ho Chi Minh remained a very simple man
  sức bình sinh
  all one's strength
  phải đem hết sức bình sinh mới nhấc nổi quả tạ
  he had to use all his strength to lift the weight

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X