• Thông dụng

  Động từ.

  To exploit, to sweat
  bản bóc lột lao động làm thuê
  capital exploits hired labour
  xoá bỏ chế độ người bóc lột người
  to abolish exploitation of man by man
  To overcharge, to fleece
  bị bọn con buôn bóc lột
  to be fleeced by traffickers

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  exploit

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  exploitation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X