• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mechanical design

  Giải thích VN: Bản thiết kế máy móc, các thiết bị khí hay tương tự sử dụng các nguyên công nghệ của cả kỹ thuật thiết kế kỹ thuật [[khí. ]]

  Giải thích EN: The design of machines, mechanical devices, and the like using principles and techniques of both design engineering and mechanical engineering.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X