• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  thermograph correction card

  Giải thích VN: bảng sử dụng để đọc các giá trị thực của nhiệt biểu làm tương thích với giá trị thực của nhiệt kế bình [[khô. ]]

  Giải thích EN: A table used to correct the reading of a thermograph to make it consistent with the reading of a dry-bulb thermometer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X