• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm công cộng
  public liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm của hãng chế tạo
  manufacturer's liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm của người chủ
  employer's liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm dân sự
  civil liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm dân sự
  public-liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ nhân
  employer's liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm gây thiệt hại tài sản
  property damage liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm hành khách
  passenger liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
  professional liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm nhân sự
  public-liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
  product liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm thang máy
  elevator liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm thể thao
  sports liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm xe hơi
  motorcar liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm đối với hàng hóa
  product liability insurance
  đơn bảo hiểm trách nhiệm của người chủ
  employers' liability insurance policy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X