• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  centrifugal settler

  Giải thích VN: Một bình quay dùng để tách các chất lỏng từ các hạt cứng bằng lực ly [[tâm. ]]

  Giải thích EN: A rotating container that separates liquids from solid particles by centrifugal force.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X