• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  biosensor

  Giải thích VN: Bộ cảm biến ghi các thông tin liên quan đến các quá trình sinh học, dụ như huyết [[áp. ]]

  Giải thích EN: Any sensor that transmits data relating to a biological process, such as blood pressure.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X