• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  shell knocker

  Giải thích VN: Một thiết bị đánh vào phía ngoài của một thùng đang quay nằm ngang, như một nung làm cho các vật liệu cứng tạo nên tường phía trong của bong [[ra. ]]

  Giải thích EN: A device that strikes the outside surface of a horizontally rotating vessel, such as a kiln or dryer, and loosens solid materials that have built up on the inner walls of the shell.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X