• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  sieve shaker

  Giải thích VN: Một chiếc máy sử dụng cho kiểm tra sàng, nhiều sàng kiểm tra thẳng đứng trong khi tác động vào chu trình chuyển động trên sàng để kiểm tra độc hính xác của [[sàng. ]]

  Giải thích EN: A machine used for sieve testing that holds several test sieves vertically while it imparts both a circular and a tapping motion on the sieves to check the accuracy of their sifting.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X