• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  wood flour
  wood meal
  wood pulp

  Giải thích VN: Gỗ được cán nhỏ dưới dạng bột bằng nhiều cách như xử học hay hóa học; được sử dụng trong ngành sản xuất [[giấy. ]]

  Giải thích EN: Wood reduced to the form of pulp by means of various chemical or mechanical processes; used in the manufacture of paper.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X