• Thông dụng

  Danh từ.

  Platform, dais
  bục giảng đường
  a lecture hall dais
  bước lên bục
  to step on the platform, to take the floor
  bục công an giao cảnh
  a traffic directing platform

  Động từ

  To crack
  chỉ khâu đã bục hết
  all the thread cracked
  cái thúng bục đáy
  the bottom of the old basket has cracked
  đê bục một quãng
  a section of the dyke cracked
  To pop
  đạn nổ bục trên không
  bullets popped in the air

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  platform

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  rostrum

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  platform
  ring

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X