• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chamber
  buồng cháy chính
  main combustion chamber
  buồng cháy hình bán cầu
  hemispherical combustion chamber
  buồng cháy dạng cầu
  fireball combustion chamber
  buồng cháy dạng hình nêm
  wedge combustion chamber
  buồng cháy hình cầu
  spherical combustion chamber
  buồng cháy kiểu vát nghiêng
  pent-roof combustion chamber
  buồng cháy trước
  precombustion chamber
  buồng cháy với hai đường xoáy lốc
  twin swirl combustion chamber
  buồng cháy xoáy lốc
  swirl chamber
  combustion chamber
  buồng cháy chính
  main combustion chamber
  buồng cháy hình bán cầu
  hemispherical combustion chamber
  buồng cháy dạng cầu
  fireball combustion chamber
  buồng cháy dạng hình nêm
  wedge combustion chamber
  buồng cháy hình cầu
  spherical combustion chamber
  buồng cháy kiểu vát nghiêng
  pent-roof combustion chamber
  buồng cháy với hai đường xoáy lốc
  twin swirl combustion chamber
  combustor
  ignition chamber

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X