• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bond
  cách xây gạch ngang
  header bond
  cách xây gạch ngang
  heading bond
  cách xây hai dọc một ngang
  english garden-wall bond
  cách xây không hàng mạch
  uncoursed rubblework bond
  cách xây kiểu gạch vuông (lát nền)
  square bond
  cách xây kiểu đá hộc
  quarry stone bond
  cách xây nhiều hàng
  american bond
  cách xây trụ
  pier bond
  cách xây bồ (đá hộc)
  uncoursed rubblework bond
  bonding

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X