• Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  balance of payment

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  balance of payments
  cán cân thanh toán âm
  negative balance of payments
  cán cân thanh toán bất lợi, thiếu hụt
  unfavourable balance of payments
  cán cân thanh toán
  positive balance of payments
  cán cân thanh toán thừa
  action balance of payments
  cán cân thanh toán thiết hụt
  passive balance of payments
  cán cân thanh toán thiếu hụt
  negative balance of payments
  cán cân thanh toán thiếu hụt
  passive balance of payments
  cán cân thanh toán thiếu hụt
  unfavourable balance of payments
  sự quân bình cán cân thanh toán (quốc tế)
  equilibrium of balance of payments
  thâm hụt cán cân thanh toán
  deficit of the balance of payments
  tình trạng tệ hại thêm của cán cân thanh toán
  worsening in the balance of payments
  financial balance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X