• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  ell

  Giải thích VN: 1. nơi chứa thiết bị dự trữ trong thời kỳ xây dựng một công trình. 2. Một cánh thẳng góc với chiều dài của một tòa nhà, tạo gian phụ hoặc cánh phụ cho tòa nhà [[chính. ]]

  Giải thích EN: During the layup of utilities during building construction.2. a right-angle extension relative to one end of a building, forming an addition or wing to the main building.a right-angle extension relative to one end of a building, forming an addition or wing to the main building.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X