• Thông dụng

  Danh từ

  Dirt
  cáu bám cổ
  a neck covered with dirt

  Tính từ

  Dirty
  chiếc ấm cáu đen những cặn chè
  a pot dirty with tea dregs

  Động từ

  To be cross, to be furious
  đã cáu rồi đừng trêu nữa
  stop teasing him, he is already furious
  phát cáu
  to burst into anger, to fly into a passion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X