• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  line balancing

  Giải thích VN: Một quy trình điều chỉnh các dòng chảy vật liệu cho các thiết bị sản xuất nhằm tối ưu hóa sản lượng tổng [[thể. ]]

  Giải thích EN: The process of adjusting material flows to multiple production facilities, to optimize overall productivity.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X