• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  absorber capacity

  Giải thích VN: Lượng hơi nước cao nhất cho phép bay hơi tháp thu thập các điều kiện vận [[hành. ]]

  Giải thích EN: The maximum allowable vapor or liquid velocity in a packed or plate-type absorption tower at a given set of operating conditions.

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  absorbed power

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  absorbed horsepower

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X