• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  lean-to

  Giải thích VN: Mái nhà một mái dốc đỉnh của được đỡ bởi bức tường của một công trình cao hơn gần [[kề. ]]

  Giải thích EN: A single-sloped roof whose peak is supported by the wall of a higher adjacent structure.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hip
  hip of roof
  lean-to
  wing
  tường chái (nhà)
  wing wall

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X