• Thông dụng

  Động từ

  To poke, to thrust, to prick
  chọc than
  to poke a stove
  chọc tổ ong
  to poke at a beehive
  chọc thủng vòng vây
  to thrust through the enemy encirclement
  chọc lỗ trên mặt đất
  to prick holes in the ground
  chọc quả bưởi
  to thrust down a pomelo
  To irritate, to rouse
  bị chọc đến phát khóc
  to be roused to tears
  nhà chọc trời
  a skyscraper
  chọc gậy bánh xe
  to put a spoke in someone's wheel
  đâm bị thóc chọc bị gạo
  to set both sides by the ears

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  prod

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X