• Thông dụng

  Danh từ

  War, warfare
  chiến tranh xâm lược
  a war of aggression
  chiến tranh giải phóng dân tộc chiến tranh chính nghĩa
  a national liberation war is a just war
  dập tắt lửa chiến tranh
  to stamp out a hotbed of war
  chiến tranh tâm
  psychological warfare, psywar
  chiến tranh lạnh
  the cold war
  chiến tranh nóng
  the hot war, the shooting war
  lấy chiến tranh nuôi chiến tranh
  to feed war with war

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X