• Thông dụng

  In excess (of requirement or average).
  Gieo dôi mạ để phòng úng lụt
  To sow rice in excess in anticipation of waterlogging and floods.
  Be left in excess.
  Sắp xếp gọn lại biên chế nên dôi ra hai ba người
  By streamlining the staff, there are now two or three people left in excess.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  move

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  excess
  excessive
  redundant
  transfer

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  frankfurter
  sausage
  transfer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X