• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Dualayer solution

  Giải thích VN: Một dung dịch đậm đặc của kali hay hydroxid natri bao gồm các chất hòa [[tan. ]]

  Giải thích EN: A concentrated solution of potassium or sodium hydroxide that contains a solubilizer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X