• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  flank angle

  Giải thích VN: góc giữa gờ của mối ren của đinh vít mặt phẳng vuông góc với trục khi đo từ mặt phẳng trục tham [[chiếu. ]]

  Giải thích EN: The angle between the flank of a thread of a screw and a plane perpendicular to the axis when measured from the axial plane of reference.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X