• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  obliterated corner

  Giải thích VN: Một góc đo tại đó các điểm dấu trước đã bị xóa nhưng thể được xác định bằng các điểm dấu khác hoặc từ các thông tin [[khác. ]]

  Giải thích EN: A survey corner at which previous survey marks have vanished, but which can be pinpointed from other marks or information.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  angle of aperture
  angular aperture
  aperture
  cone angle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X