• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  external angle

  Giải thích VN: Bề mặt ngang hoặc mặt đứng tạo nên một phần của bức tường lồi ra hoặc tạo ra các đặc điểm khác của một tòa nhà. Tương tự, [[ARRIS. ]]

  Giải thích EN: A vertical or horizontal surface that forms a portion of a projecting wall or other building feature. Also, ARRIS.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X