• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  angle of entrance
  entering angle
  entrance angle

  Giải thích VN: Góc lớn nhất tại đó chất liệu nóng chảy được đặt vào trong 1 cái khuôn trong quá trình đúc [[khuôn. ]]

  Giải thích EN: The widest angle at which molten material is emplaced in a die during the molding process.

  inlet angle
  re-entrant angle
  re-entry angle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X