• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  gamma prime

  Giải thích VN: Một chất kết tủa (Ni3Al và/hoặc Ni3Ti), cung cấp sức bền nhiệt cao cho siêu hợp kim gốc [[kẽm. ]]

  Giải thích EN: A precipitated phase (Ni3Aland/or Ni3Ti), that imparts elevated-temperature strength and stability to nickel-base superalloys.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X