• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  journal

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  step

  Giải thích VN: Khi khoan lỗ tạo thành một khuỷu ống trong lỗ khoan do bề mặt của vật cứng chệch [[hướng. ]]

  Giải thích EN: In drilling, an undesirable offset in the bore, typically resulting from a slanting interface of harder material.

  gối trục
  collar step bearing
  gối trục
  step bearing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X