• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  lumber

  Giải thích VN: Thuật ngữ chung cho loại gỗ được cưa thành kích thước thích hợp cho xây dựng các cách sử dụng [[khác. ]]

  Giải thích EN: A collective term for wood that has been sawed into appropriate sizes for building and other uses.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X