• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  depreciation

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  deterioration

  Giải thích VN: Quy trình trong đó các thiết bị, vật liệu các công trình bị giảm chất lượng do thời gian tác động vật của môi [[trường. ]]

  Giải thích EN: The process by which equipment, materials, and structures lose their quality over time due to physical effects of the environment.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  runback (run back)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X