• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cellophane

  Giải thích VN: Loại vật chất trong suốt, mỏng được tạo ra từ xenlulo; dùng để gói thức ăn các sản phẩm khác để bảo vệ đồ ăn tươi tránh [[bẩn. ]]

  Giải thích EN: A thin, transparent material manufactured from cellulose; used to wrap foods and other products in order to preserve freshness and protect against contamination.

  cellulose film
  slide
  transparency

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cellophane

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X