• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  average outgoing quality limit

  Giải thích VN: Trong quản chất lượng, tỷ lệ phần trăm tối đa của vật liệu đầu ra sai [[sót. ]]

  Giải thích EN: In quality control, the maximum percent of defectives in outgoing material.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X