• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  fluid coking

  Giải thích VN: Một quy trình nhiệt cho sự liên tiếp của phân chia dầu nặng sang cốc dầu các sản phẩm nhẹ [[hơn. ]]

  Giải thích EN: A thermal process for continuous conversion of heavy, low-grade petroleum fractions into petroleum coke and lighter hydrocarbon products.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X