• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  seismic constant

  Giải thích VN: Một lượng gia tăng đất đều cụ thể; được dùng trong việc thiết kế các công trình thể chịu động [[đất. ]]

  Giải thích EN: A specified amount of steady ground acceleration; used in designing structures that can withstand an earthquake.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X