• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Hodgson number

  Giải thích VN: Một bước dự đoán sai số đo độ dao động của dòng khí, trong đó một bình tràn được đặt giữa nguồn dao đọng đồng hồ [[đo. ]]

  Giải thích EN: A procedure for predicting the metering error during pulsating gas flow, in which a surge tank is located between the pulsation source and the meter.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X