• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  non-minimum-phase system

  Giải thích VN: Một hệ thống tuyến tính chức năng chuyển đổi của 1 hoặc hơn các điểm cực với những phần thực không phải [[zero. ]]

  Giải thích EN: A linear system whose transfer function has one or more poles with real parts that are nonzero or positive.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X